SuDe świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego oraz projektowania wnętrz.

Uważamy, że kluczem do dobrego projektu jest równoważenie wielu aspektów, dlatego do każdego zadania podchodzimy jednocześnie z trzech perspektyw:

  • ekonomicznej – optymalizacja kosztów inwestycyjnych i kosztów funkcjonowania obiektu poprzez analizę kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost) budynku i jego systemów,

  • społecznej – odbiór budynku przez użytkownika, funkcjonalność, interakcja budynku z kontekstem urbanistycznym, społecznym i kulturowym,

  • ekologicznej – wpływ budynku na środowisko naturalne, zużycie energii, zużycie wody, integracja architektury i systemów instalacyjnych.

Wierzymy, że rolą architekta jest zaproponowanie idei, która będzie scalać te aspekty w taki sposób, aby wygenerować jak największą wartość dodaną – finansową, kulturową i środowiskową.