Projekty » Norblin Warszawa

  • Tagi:
  • Biura
  • BREEAM
Lokalizacja: Warszawa
Typ: Kompleks biurowo-usługowy
Inwestor: Art. Norblin
Powierzchnia: 61 000m²
Architekt: PRC Architekci Sp. z o.o.
Zakres usług SuDe: Koordynacja procesu certyfikacji BREEAM
Info:  BREEAM Europe Commercial VERY GOOD

Projekt rewitalizacji historycznej zabudowy dawnej Fabryki Norblina u zbiegu ulic Prostej, Żelaznej i Łuckiej w Warszawie zakłada rewitalizację 11 obiektów zabytkowych oraz budowę nowej szklanej inspirowanej szlifami diamentu kubatury. Program budynku został czytelnie podzielony pomiędzy część zabytkową – handel- a nowoprojektowaną – biura. Część handlowa utrzymuje charakter dawny przemysłowy charakter miejsca, natomiast górująca nad nią część biurowa odzwierciedla  upływ czasu, zmiany w technologii i w funkcjonowaniu tej części miasta.

Budynek w inteligentny sposób gospodaruje energią, gdzie zaprojektowany system ma transferuje ciepło wytwarzane na przestrzeni  handlowej do obiegu grzewczego części handlowej. Dodatkowo w okresach przejściowych biura działają w trybie tzw. freecoolingu.

SuDe jest odpowiedzialne za wdrażanie i koordynację „zielonych rozwiązań”. SuDe pomaga projektantom w przygotowaniu opracowań i dokumentów niezbędnych do certyfikacji BREEAM.