Szkolenie dla producenta izolacji technicznych z wymagań stawianych materiałom w certyfikacji LEED i BREEAM. Firma Armacell jest wiodącym producentem izolacji technicznej na świecie, zaangażowaną w rozwój zrównoważonego budownictwa.

Przemysław Olszewski przeprowadził szkolenie dla przedstawicieli firmy, skupiające się na wymaganiach najnowszych wersji systemów wielokryterialnej oceny budynków – LEED v4 BD+C oraz BREEAM International New Construction 2016. Szkolenie między innymi omawiało EPD (Environmental Product Declaration) oraz EMS oraz pozostałe wskaźniki współczesnych zrównoważonych materiałów budowlanych.